Legacy of Gems Treasure by GIT

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่แปลกที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายและส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เคยชิ้น การปรับตัว และกล้าตัดสินใจเพื่อที่จะก้าวนำผู้อื่น เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในยุคนี้จำเป็นต้องทำ รวมถึงการสร้างตัวตนให้กับ “แบรนด์” สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ให้กับ “ชิ้นงาน” โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ

GIT ยังคงสนับสนุนโครงการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สร้างขุมทรัพย์ “Gems Treasure” ให้กับผู้ที่รักงานด้านการออกแบบได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ผ่านเครื่องประดับที่สะท้อนตัวตนของผู้ประกอบการท้องถิ่น

สำหรับโครงการ “มาเหนือ” เป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเครื่องเงินโดยเฉพาะ และในฉบับนี้เราจะมาเผยถึงความตั้งใจของนักออกแบบ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาเหนือ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ GIT ได้สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวข้ามความปกติ สู่การเป็น “Next Level” ในทุกมิติ


Up next

GOLD OBSESSED - ความน่าพิสมัยเเห่งทองคำ

Re-Lava GOLD OBSESSED - ความน่าพิสมัยเเห่งทองคำ

วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

Re-Lava วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

How to read "เขวาสินรินทร์"?

Re-Lava How to read "เขวาสินรินทร์"?