ฝีมือที่ติดตัว อาจดึงออกมาพัฒนาเป็นสินค้าได้หลากหลายอย่าง

ฝีมือที่ติดตัว อาจดึงออกมาพัฒนาเป็นสินค้าได้หลากหลายอย่าง 

เช่น คุณวีระพงษ์ บุญตั้ง แห่งร้านเพาะศิลป์ จังหวัดสุรินทร์ 

เดิมทีประกอบอาชีพรับเลี่ยมกรอบพระ แต่ด้วยความที่เป็นคนมีฝีมือเชิงช่าง และเคยเรียนด้านศิลปะมาก่อน พอเข้าร่วมอบรมโครงการ "อีสานเดิ้น" กับทาง GIT เขาสามารถดึงเอาเทคนิคต่างๆ มาพัฒนาทำสร้อยคอดอกกันเกราจากแผ่นทองเหลือง ซึ่งใช้วิธีเดียวกับการทำ "จาร" เครื่องประดับท้องถิ่นของแดนอีสานใต้


Up next

GOLD OBSESSED - ความน่าพิสมัยเเห่งทองคำ

Re-Lava GOLD OBSESSED - ความน่าพิสมัยเเห่งทองคำ

วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

Re-Lava วิธีการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

How to read "เขวาสินรินทร์"?

Re-Lava How to read "เขวาสินรินทร์"?