The Glory of Southern Esan

26 ธ.ค. 2020, 22:51

ความงดงามของเครื่องประดับชนเผ่า ที่สื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเเห่งดินแดนอีสานใต้ ภายใต้การรังสรรค์โดย (GIT) สถาบันวิจัยเเละพัฒนาอัญมณี เเละเครื่องประดับเเห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้ร่วมกับนักออกเเบบสัญชาติไทย คุณภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (จังหวัดนครราชสีมา) คุณวรชัย สิริวิภานันท์ (จังหวัดบุรีรัมย์) คุณสิริการย์ จิรัฎฐ์ภาสกร คุณสุพจน์ สุวรรณสิงห์ (จังหวัดสุรินทร์) คุณปฎิพัทธ์ ชัยวิเทศ (จังหวัดศรีสะเกษ) คุณรัฐ เปลี่ยนสุข (จังหวัดอุบลราชธานี) เเละกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 5 จังหวัดอีสานใต้

OTHER VIDEOS

shares