SMART JEWELERS PARIS DAY 1 - Astier de Villatte

23 ก.ค. 2019, 19:27

หัวเรื่อง ‘branding’ คือสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจสเกลน้อย-ใหญ่ ควรต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตาม สถานีความรู้แรกของเราเริ่มต้นที่ แบรนด์สเกลขนาดกลางผู้รังสรรค์เซรามิกเนื้อพิเศษ พร้อมเป็นเจ้าของน้ำยาเคลือบสูตรอัศจรรย์ นักออกแบบ+ผู้ก่อตั้งแบรนด์ทั้งสอง ทำการค้นคว้าสูตรผสมเนื้อดินภูเขาไฟขึ้นเป็นสูตรใหม่ พร้อมวิธีการเผา และกระบวนการเคลือบอันละเมียด กระทั่งกลายเป็นชิ้นงานที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของ และเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นเสริมสุขให้กับชีวิตประจำวัน

ความน่าสนใจอยู่ที่อายุของ Astier de Villate นั้นไม่ได้มาก หากแต่ชื่อและผลิตภัณฑ์กลับเป็นที่รู้จัก และกล่าวถึงไปในทั่วโลก … ติดตามชมเพิ่มเติมได้ทาง https://youtu.be/nagw44BtQns

OTHER VIDEOS

shares