‘Re-Lava’ คอลเลคชั่น Contemporary Jewelry ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของจังหวัดศรีสะเกษ

16 ก.พ. 2021, 23:02
‘Re-Lava’ คอลเลคชั่น Contemporary Jewelry ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การออกแบบวัสดุรีไซเคิลที่หาได้ในท้องถิ่น ผนวกกับการนำโทนสีแดง-ดำ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายของชาวส่วยมาผสมผสานกัน
.
ชื่อคอลเลคชั่นบ่งบอกถึงตัวตนของชิ้นงาน ‘Re’ ย่อมาจากคำว่า ‘Recycle’ ซึ่งเป็นวัสดุหลักของเครื่องประดับ ที่นำเอาอลูมิเนียมจากเศษกระป๋อง หม้อเก่าๆ มาหลอมทำเป็นตัวเรือน
+
ส่วนคำว่า Lava บ่งบอกถึงลักษณะทางธรณีวิทยาของดินในแถบนี้ ที่เป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่า และทำให้เห็นภาพโลหะที่ถูกหลอมละลายมาขึ้นรูปใหม่อีกด้วย

OTHER VIDEOS

shares