'เครื่องประดับอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ‘Blossom Facets’ ผลงานการออกแบบของ รัฐ เปลี่ยนสุข Designer of the Year 2019

16 ก.พ. 2021, 23:14

‘เครื่องประดับอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ‘Blossom Facets’ ผลงานการออกแบบของ รัฐ เปลี่ยนสุข Designer of the Year 2019 สาขาการออกเเบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ซึ่งถ่ายทอดมุมมองการออกแบบสุดลึกซึ้ง ด้วยการดึงโครงสร้าง 3 อย่าง ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีออกมา ได้แก่ ภาพจำ ความเชื่อ และความงดงาม .อะไรคือภาพจำ ที่จะทำให้เราจะนึกถึงความเป็นอุบลราชธานี คงนึกไปถึงการทำกระทงไหว้ผีสาง หรือข้าวตอกดอกไม้ที่อยู่บนเครื่องสักการะของชาวบ้าน รูปฟอร์มของกระทงถูกลดทอนเป็นโครงสร้างทรงเรขาคณิตแบบ Open Form และมีประเกือมดอกพิกุลร้อยเรียงเพิ่มมิติใหม่ให้กับชิ้นงาน

OTHER VIDEOS

shares