The Story of the South

  • Intelligence
26 ก.ย. 2019, 20:30

‘The Story of the South’ หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักออกแบบได้วางมุมมองความประทับใจต่อการเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วใช้สายตาของคนพื้นที่เป็นคนบอกเล่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดผ่านการวาดลวดลายธรรมชาติบนชิ้นงานถมนคร จากนั้นจึงนำเรื่องราวมาผนวกรวมกันกับงานจิวเวลรี่และคลี่คลายผ่านสีต่างๆ ของพลอย ทำให้งานเครื่องประดับเครื่องถมดูสมัยใหม่ขึ้น นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างงดงามลงตัว งานเครื่องประดับเครื่องถมคอลเลคชั่นนี้จะสร้างกระแสให้เกิดขึ้นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับในสไตล์ไทยร่วมสมัย

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares