ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ - อนันตพลพลอยกาญจน์

  • Intelligence
11 พ.ย. 2019, 10:19

เจ้าของร้านของที่ระลึก “อนันตพลพลอยกาญจน์” แม่กิมไน้ สิริพฤกษา คือ ผู้ที่ริเริ่มการนำหินสีดำที่ใช้ถมถนน มาทำให้มีค่าและเป็นที่รู้จักมากขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน ร. ๙ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ทางศูนย์ฝึกอาชีพอนันตพลพลอยกาญจน์ ลองเจียระไนนิลทรง “กองข้าว” ด้วยความจงรักภักดี จึงได้ปฏิบัติตาม ทำให้นิลทรงกองข้าวมีรูปทรงที่น่าสนใจและมีความหมายที่ดี อีกทั้งยังไม่มีผู้ใดทำมาก่อน ควรค่าแก่การนำมาต่อยอดสร้างผลงานอันมีเอกลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยสืบไป

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares