หากคุณเป็นแฟนเพจของ Gems Treasure

หากคุณเป็นแฟนเพจของ Gems Treasure และอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของเครื่องประดับ ทั้งในด้านการพัฒนาและต่อยอดบุคลากร เสริมทักษะเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและโลหะมีค่า การออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงด้านการตลาด การสร้างแบรนด์และช่องทางการจำหน่ายสินค้า ที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) ท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครโครงการดีๆ เหล่านี้ได้ที่ www.git.or.th