HATHAIKAN SAIKHAM

HATHAIKAN SAIKHAM

Brand คุ้มเงิน 925, Chiang Rai Province Tel. 081-4932207

Collection: Bond of Treat  สร้อยคอ แหวน และทัดหู ใช้เส้นสายที่เปรียบเหมือนเถาวัลย์เมืองเหนือจากป่าเขาโอบล้อมพันเกี่ยวรอบหินสี ซึ่งเครื่องประดับทั้ง 3 ชิ้น สร้างสรรค์ขึ้นโดยคงความเป็นธรรมชาติของวัสดุ เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่จะทำร้ายสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด”