ผลงาน กลีบปรางค์ / Petal of Prang

ร้านสร้อยรัชชา Rachcha Necklace จ.สุรินทร์ โทร.092-340-6377

ชื่อผลงาน : กลีบปรางค์ / Petal of Prang

“กลีบขนุน” หรือหินสลักลวดลายที่ใช้ประดับตามยอดของปรางค์ปราสาทที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมขอม อาทิ ปราสาทศีขรภูมิในจังหวัดสุรินทร์เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ ผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความเป็นออร์แกนิคซึ่งมีอยู่แล้วในท้องถิ่น นั่นก็คือ รังไหมมาเป็นวัสดุหลัก จากนั้นตัดให้เป็นรูปกลีบปรางค์ สลับกับการใช้เม็ดเงินประเกือมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุรินทร์ สำเร็จออกมาเป็นผลงาน ‘กลีบปรางค์’ นี้