ผลงาน โมโม / Momo

ร้านพจนาเครื่องเงิน จ.สุรินทร์ โทร.081-669-4438

ชื่อผลงาน : โมโม / Momo

ผลงานชื่อ ‘โมโม’ เหมือนเป็นคำเชื้อเชิญว่า มาๆ เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการถ่ายทอดมาจากอักขระโบราณของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเหมือนคาถาหรือความเชื่อ โดยออกแบบให้มีความร่วมสมัยและออกแนวป๊อปที่มีสีสันขึ้น วัสดุเลือกใช้เป็นโลหะเงินที่ทางร้านมีความเชี่ยวชาญ ตัวสร้อยทำเป็นรูปทรงเหมือนกล่องและใช้เทคนิคการลงยาให้ออกมาดูคล้ายกล่องเวทมนต์ที่มีความลึกลับน่าค้นหา