โรงหล่อพระบ้านครูน้อง จ.บุรีรัมย์ โทร.089-902-4739

  • Intelligence
17 ม.ค. 2022, 10:00

สัปดาห์นี้เรามาต่อกันที่บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งความสุขกัน โรงหล่อพระบ้านครูน้อง จ.บุรีรัมย์ โทร.089-902-4739

ชื่อผลงาน : สนอมสนอม

ผลงานชื่อ ‘สนอมสนอม’ เป็นภาษาเขมรถิ่นไทย หมายถึง ดูดี ใช้ได้ แนวคิดในการออกแบบนำเรื่องราวของรังไหมและใบกัญชามาใช้ โดยนำส่วนเกสรหรือดอกกัญชามาออกแบบ สื่อสารถึงความสนุกสนานและเล่นกับพื้นผิวของชิ้นงาน ประกอบทองเหลือง เนื่องจากที่โรงหล่อพระบ้านครูน้องผลิตงานทองเหลืองอยู่แล้ว ผลงานชิ้นนี้นำทองเหลืองที่เป็นแผ่นที่มีน้ำหนักเบาและมีความพลิ้วไหวมาผลิต เพื่อตอบโจทย์การทำเครื่องประดับและได้พัฒนาฝีมืองานขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากเดิมที่ทำงานหล่อมาตลอด

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares