เครื่องประดับอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

  • Intelligence
22 ธ.ค. 2020, 09:39

เครื่องประดับอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนการใช้เทคนิคหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น งานหล่อโลหะ งานเจียระไนพลอย งานทอผ้ายกดอก งานถักเชือกเมคราเม่ ความสมบูรณ์ของชิ้นงานหาใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่โอบอ้อมอารีของชาวศรีสะเกษ เมื่อถึงฤดูกาลทำนา จะช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว หลังหน้านา ก็จับกลุ่มกันสร้างชุมชนหัตถกรรม

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares