เครื่องประดับจากไม้สัก และผ้าย้อมสีธรรมชาติ

  • Intelligence
26 พ.ย. 2019, 10:10

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” จากคำขวัญประจำจังหวัดแพร่ในวรรคแรก ที่กล่าวสรรเสริญถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าสักในจังหวัดแพร่ และแหล่งผลิตเสื้อหม้อห้อมที่ดีที่สุดของประเทศ นำมาสู่การพัฒนาเครื่องประดับด้วยวัสดุเลื่องชื่อของท้องถิ่น เสริมสร้างอัตลักษณ์ในชิ้นงานให้ไม่เหมือนใคร

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares