คอลเลคชั่น "Culture Fusion" ร้าน Kiang Gems จังหวัดตาก

  • Intelligence
07 ก.พ. 2020, 19:24

เกวรินทร์ เครือวงศ์ ร้าน Kiang Gems จังหวัดตาก
ชื่อคอลเลคชั่น Culture Fusion


ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศพม่าทำให้จังหวัดตากได้รับอิทธิพลผสมผสานกับประเทศเพื่อนบ้าน คอลเลคชั่น Culture Fusion ดึงเอาจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของลายผ้าทอพม่า Longyi มาตีความเป็นลวดลายของเครื่องประดับ และใช้พลอยเนื้อแข็ง ทับทิม ไพลิน หยกมาสร้างสรรค์

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares