อยากเริ่มลงทุนทองคำออนไลน์ทำอย่างไร

  • Intelligence
30 มิ.ย. 2019, 13:51

Step 1: สำรวจตัวเอง ทั้งความเสี่ยงที่รับได้และสำรวจเงินลงทุน เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดไปทำใช้ในการเลือกการลงทุนทองคำในประเภทที่เหมาะสมแผนการจัดการเงินลงทุน (Money Mangement)

Step 2: ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทองคำ เริ่มต้นจากปัจจัยพื้นฐาน อาทิ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์และสกุลเงินยูโร การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)และธนาคารกลางยุโรป(ECB) ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยง รวมไปถึงDemand-Supply ตามมาด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ “ปัจจัยเทคนิค” เพื่อเป็นตัวช่วยในการกำหนดจุดซื้อ-จุดขายในการลงทุน

Step 3: เลือกบริษัทและเปิดบัญชีการซื้อขาย ควรจะเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ และศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการลงทุนอย่างละเอียด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนเอง

Step 4: ประเมินผล อาจจะทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีว่าการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะได้ทำการหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อ “ปรับพอร์ตการลงทุน” ของนักลงทุนต่อไป

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares