สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • Intelligence
07 ก.ย. 2019, 21:42

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ 3 จังหวัด เชียงใหม่ (เครื่องประดับเงิน) นครศรีธรรมราช (เครื่องประดับถมนคร) ภูเก็ต (เครื่องประดับมุก) โดยสามดีไซเนอร์ไทยผู้มากความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอัญมณีและเครื่องประดับอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยแต่มีความร่วมสมัยมากขึ้น เป็นการตอกย้ำแบรนด์ Gems Treasure อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares