ศรีสะเกษเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

  • Intelligence
18 ธ.ค. 2020, 09:59

ศรีสะเกษเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย อาทิ ลาว ขแมร์ ส่วย เยอ แต่อยู่กันได้อย่างกลมเกลียว ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัด เช่นเดียวกับ การเข้าร่วมโครงการของ GIT

ผู้ประกอบการศรีสะเกษขอร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเดียวกัน โดยแต่ละคนดึงความถนัดของตนเองมาช่วยกันหล่อหลอมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประกอบด้วย คุณบุญอ้อม ช่างหล่ออลูมิเนียม คุณคำพร ช่างเจียระไนพลอย คุณณัฐธิชา นักถักเมคราเม่ และคุณจงรักษ์ ช่างทอผ้ายกดอก

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares