ร้าน PLAI-MAI จ.บุรีรัมย์ โทร.062-326-3922

  • Intelligence
28 ม.ค. 2022, 09:00

ร้าน PLAI-MAI จ.บุรีรัมย์ โทร.062-326-3922

ชื่อผลงาน : อรรถรสเมืองแปะ

บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งการกีฬา การออกแบบผลงานจึงนำนัยยะเชิงสัญลักษณ์อย่างสนามแข่งรถช้างเซอร์กิตที่ขึ้นชื่อระดับประเทศมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ พร้อมเพิ่มลูกเล่นเกี่ยวกับกัญชาเข้าไป เพราะบุรีรัมย์ชูเรื่องกัญชาอยู่แล้ว วัสดุที่เลือกใช้ในการสร้างรูปทรงของสร้อยทำคล้ายสนามแข่งรถที่มีความคดเคี้ยว โดยผู้สวมใส่สามารถดัดโค้งงอตัวสร้อยเป็นรูปทรงที่พึงพอใจได้เองด้วย และสีสันของสร้อยใช้เส้นไหมแท้ของทางร้านมาแทนความสนุกสนาน รวมถึงนำเส้นลวดดัดขึ้นรูปเป็นใบกัญชาแทนเรื่องราวด้านอารมณ์ รอยยิ้ม และความหรรษา ให้ชื่อผลงานว่า ‘อรรถรสเมืองแปะ’ มาจากอรรถรสสมัยใหม่และความเป็นบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ส่วนคำว่า ‘เมืองแปะ’ เป็นชื่อเดิมของจังหวัด

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares