ร้าน หอมกลิ่นดิน จ.นครราชสีมา โทร.089-844-4842

  • Intelligence
08 ม.ค. 2022, 10:00

ร้าน หอมกลิ่นดิน จ.นครราชสีมา โทร.089-844-4842

ชื่อผลงาน : รอยเกวียน…เวียนเวลา / Grinding to a halt…in time

อาจารย์แสน ศรีสุโร เจ้าของร้านหอมกลิ่นดินเล่าว่า ในอดีตด่านเกวียนเคยเป็นด่านแวะพักของคาราวานเกวียนในการเดินทางค้าขายระหว่างที่ราบสูงอีสานกับประเทศกัมพูชา อาจารย์จึงนำลักษณะการหมุนของล้อเกวียนมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และใช้ดินด่านเกวียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเนื้อดิน ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้มาใช้ นั่นคือเวลาเผาแล้วดินด่านเกวียนจะมีความมันวาว เงางาม สีของดินก็สวยเป็นธรรมชาติ เมื่อนำมาทำสร้อยต่อกันเป็นวงกลมคล้องรอบคอก็เปรียบเหมือนรอยเกวียนที่เคยหมุนในช่วงเวลาหนึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares