ร้านผ้าตุ้มทอง จ.บุรีรัมย์ โทร.099-426-1187

  • Intelligence
20 ม.ค. 2022, 10:00

ร้านผ้าตุ้มทอง จ.บุรีรัมย์ โทร.099-426-1187

ชื่อผลงาน : เนียงละออ

ผลงาน ‘เนียงละออ’ หมายถึง ความสวยงาม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่องประตูของปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดที่ตัวปราสาทสามารถชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรงช่อง 15 ช่องประตูได้ในยามเช้า การสร้างผลงานใช้ผ้าไหม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นวัสดุหลัก ชิ้นงานสามารถสวมใส่เป็นสร้อยคอหรือที่คาดเอว โดยต้องการให้ผู้ที่เห็นผลงานนึกถึงความเป็นไทย และเห็นว่าผ้าไหมไทยไม่เพียงทำเป็นเสื้อผ้าได้เท่านั้น แต่ยังนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares