ร้านฅญาบาติก จ.นครราชสีมา โทร.086-250-1920

  • Intelligence
14 ม.ค. 2022, 10:00

ร้านฅญาบาติก จ.นครราชสีมา โทร.086-250-1920

ชื่อผลงาน : ป๊ะ…โทน…ป๊ะ / PA-TONE-PA

โทนโคราช เป็นเครื่องดนตรีของชาวโคราช ผู้เฒ่าผู้แก่จะตีกลองโทนเพื่อประกอบจังหวะ ผู้ประกอบการเลยเกิดแรงบันดาลใจในการนำจังหวะที่สนุกสนานมาออกแบบเครื่องประดับ โดยนำทรวดทรงของกลองโทนที่มีตัวคอด ตัวกว้าง ตัวแคบ และตัวหน้ากลอง ถอดแบบออกมาและทำลวดลายหน้ากลองด้วยผ้าไหม 100% จากอำเภอปักธงชัยมาประกอบกับเทคนิคการทำลวดลายเฉพาะของทางร้าน ออกมาเป็นสร้อยคอที่ส่งความรู้สึกว่ามีอารมณ์ของความสนุกสนานจากวงกลมหลากหลายขนาดและสื่อถึงเสียงกลองโทนโคราชที่มีจังหวะ ป๊ะ…โทน…ป๊ะ

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares