ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ - ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

  • Intelligence
19 พ.ย. 2019, 10:00

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่าร้อยปี เนื่องจากดินริมแม่น้ำมูลในพื้นที่เป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดคุณภาพดี มีแร่เหล็กสะสมอยู่ในเนื้อดินค่อนข้างมาก จึงทำให้ง่ายต่อการปั้นขึ้นรูป ไม่บิดเบี้ยวและทนทานต่อการเผาในอุณหภูมิสูง เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นเครื่องประดับได้สวยงาม มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นสีต่างๆ ทั้งสีดำ สีน้ำตาลแดง หรือสีสัมฤทธิ์ ที่มีความมันวาว ตามแต่แร่โลหะที่สะสมอยู่ในเนื้อดิน และอุณหภูมิที่ใช้เผา

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares