ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ - ทองสุโขทัย

  • Intelligence
29 ส.ค. 2019, 19:30

ส่วนมาก ทองสุโขทัย มีต้นแบบมาจากลวดลายตามผนังโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลายปูนปั้นผนังโบสถ์วัดนางพญา จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม รวมทั้งลวดลายจากโบราณวัตถุเครื่องสังคโลกโบราณ

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares