ทวิช ทำนาเมือง แห่งร้านจอย จิว เฮ้าส์ จังหวัดตาก

  • Intelligence
09 ม.ค. 2020, 23:18

ทวิช ทำนาเมือง แห่งร้านจอย จิว เฮ้าส์ จังหวัดตาก
ตั้งชื่อคอลเลชันของเขาในโครงการ Gems Treasure ว่า “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” โดยนำหยกและทับทิมฟอร์มธรรมชาติมาประกอบในชิ้นงาน ถักทอร้อยเป็นเครื่องประดับด้วยเส้นใยกัญชง เส้นใยฝ้าย รวมถึงเส้นใยประดิษฐ์ เพื่อให้เป็นเครื่องประดับ <จับเส้นใยมาใส่อัญมณี> เครื่องประดับแนวใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares