ชื่อผลงาน : แม่น้ำ 2 สี / Two-Color River

  • Intelligence
28 ธ.ค. 2021, 10:00

อุบลราชธานี
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ / PATIPAT CHAIWITESH แบรนด์ : Patipat Design Studio
ชื่อผลงาน : แม่น้ำ 2 สี / Two-Color River ความตั้งใจของดีไซเนอร์ที่อยากให้คนมองเครื่องประดับในอีกมุมมองหนึ่ง โดยไม่อยากให้มองเครื่องประดับจากมูลค่าของวัสดุ แต่เราควรให้มูลค่ากับความคิดมากกว่า เพราะไอเดียหรือความคิดมีค่ามากกว่ามูลค่าของวัสดุ

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares