ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ - จันทบุรี

  • Intelligence
10 ต.ค. 2019, 13:17

“จันทบุรี” มีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งพลอยคุณภาพดีของไทยมานานกว่า 100 ปี แม้ว่าปัจจุบันแหล่งพลอยธรรมชาติจะเหลือน้อยลง แต่ก็มีการนำเข้าพลอยดิบจากต่างประเทศเข้ามาปรับปรุงคุณภาพที่จันทบุรีจำนวนมาก ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะ “นครอัญมณี” ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางการผลิตพัฒนาคุณภาพพลอยและแหล่งการค้าพลอยที่มีผู้ค้าจากนานาชาติเข้ามา ทำการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 80 ของพลอยสีในตลาดโลก ล้วนผ่านการเจียระไนและพัฒนาคุณภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares