คอลเลคชั่น "อู่ฝู" จากร้าน Paranakan de Siam จังหวัดพังงา

  • Intelligence
15 ก.พ. 2020, 14:33

ผลงานหลังจากร่วมอบรมกับสถาบัน GIT
คุณพิสุทธิ์ อัจฉริยาภิมุข จากร้าน Paranakan de Siam จังหวัดพังงา ชื่อคอลเลคชั่น อู่ฝู

ด้วยความหลงรักในลวดลายและเทคนิคของงานโบราณ คุณพิสุทธิ์จึงได้ริเริ่มฟื้นฟูเครื่องประดับโบราณ ผสมผสานเรื่องราวความเป็นมงคลเข้ากับความเป็นเอกลักษณ์ของ Baba-Nyonya นำเอาส่วนดีมารวมกัน สรรค์สร้างเป็นเครื่องประดับสไตล์ peranakan ภายใต้คอลเลคชั่น “อู่ฝู” นำเอาค้างคาว 5 ตัว สัญลักษณ์แห่งความสุข ในงานศิลปะของจีน หมายถึง ขอให้ได้รับพร 5 ประการ มีโชคดีสมบูรณ์พูนสุขด้วยธาตุทั้งห้า

Sharing is caring!

OTHER INTELLIGENCES

shares