ISSUE 004-THE CITY OF GEMS

ISSUE 004-THE CITY OF GEMS

September 1, 2019
เดินทางทางสู่ Gems Treasure ฉบับที่ 4 ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ในแต่ละฉบับ GIT ได้คัดสรรเป็นพิเศษเพื่อท่านผู้อ่าน สำหรับฉบับนี้เรายังคงสืบสานเรื่องราวของโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอย่างอย่างยืน ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเล่มนี้เราได้นำผลงานของดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นคุณเอก ศรัณญ อยู่คงดี/ คุณเมย์ นวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์ และ คุณเจื้อย จุฑาพัชร์ นิเวศรัตน์ ที่ได้ลงพื้นที่ที่เข้าไปสร้างสรรค์คอลเลคชั่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคในปีนี้ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสีสันของจันทบุรี “นครอัญมณี” ที่เราหยิบยกเรื่องราวมุมเล็กๆ ในการทำแหวนกล ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดจันทบุรีมาแนะนำให้กับทุกท่านได้อ่านกันอีกด้วย

Highlight 

Sharing is caring!

ISSUE 004-THE CITY OF GEMS

ISSUE 004-THE CITY OF GEMS

September 1, 2019
เดินทางทางสู่ Gems Treasure ฉบับที่ 4 ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ในแต่ละฉบับ GIT ได้คัดสรรเป็นพิเศษเพื่อท่านผู้อ่าน สำหรับฉบับนี้เรายังคงสืบสานเรื่องราวของโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอย่างอย่างยืน ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเล่มนี้เราได้นำผลงานของดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นคุณเอก ศรัณญ อยู่คงดี/ คุณเมย์ นวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์ และ คุณเจื้อย จุฑาพัชร์ นิเวศรัตน์ ที่ได้ลงพื้นที่ที่เข้าไปสร้างสรรค์คอลเลคชั่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคในปีนี้ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสีสันของจันทบุรี “นครอัญมณี” ที่เราหยิบยกเรื่องราวมุมเล็กๆ ในการทำแหวนกล ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดจันทบุรีมาแนะนำให้กับทุกท่านได้อ่านกันอีกด้วย
shares